» ODDALENI, JESTEŚMY BLISKO, ŁĄCZY NAS SZACUNEK, MIŁOŚĆ. » 13.12.2008

Sobota, 13 grudnia, wieczór, jeden z najbardziej wzruszających i uroczystych dni kończącego się roku, w siedzibie Klubu atmosfera podniosła, właśnie rozpoczyna się obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia. Tych jakże rodzinnych świąt, pełnych przeróżnych pięknych tradycji i podniosłego nastroju. Rozpoczynamy je, dzieląc się opłatkiem i składając sobie życzenia szczęścia, zdrowia i spokoju, dobra duchowego i materialnego, staropolskim opłatkiem, białym, ślicznie zdobionym.

Ten prosty zwyczaj wypełniony jest wieloma znaczeniami. Do jednego stołu zasiedliśmy razem, pogodzeni i szukający zgody. Dobro materialne symbolizuje materia opłatka - chleb. Oby go nam i naszym bliźnim nigdy nie zabrakło, obyśmy umieli dzielić go z potrzebującymi!.

Tak obchodzonej jak w Polsce Wigilii nie świętuje się nigdzie indziej. W naszej tradycji, Świętokrzyskiej tradycji, Wigilia to wieczór prawdziwego zbliżenia, lekcja miłości, najbardziej uroczyste i rodzinne święto w roku. To wieczór szczególnego przesłania, szczególnych obyczajów, szczególnej pamięci, słów, życzeń, smaków i zapachów.

A pośród nich piękny zwyczaj śpiewania kolęd. Kolęd które przez wieki towarzyszyły zawsze i wszędzie Polakom. Kolędy które śpiewała i śpiewa cała Polska. Jest ponadto kolęda żywym pomnikiem dawnych wieków, spuścizną, która nas z nimi łączy, sympatyczna swoją prostotą i swoim charakterystycznym humorem, jest wyrazem uczuć szlachetnych i dobrych. Jest w niej i dostojność i skupienie duchowe, zaduma i tęsknota, rzewność i czułość. Jest więc kolęda zarazem pieśnią kościelną i świecką, chętnie śpiewaną w kościele i w domu.

W uszach moich trwał śpiew, gwar i szum domu rodzinnego, dzieciństwa i młodości. W tak podniosłym nastroju wspólnie spędziliśmy wieczór w gronie przyjaciół a radości i śpiewom nie było końca.

RELACJA FOTOGRAFICZNA» OJCZYZNA » 20.11.2008

Spotkanie podsumowujące pracę okolicznościowej stacji SN90SN w dniu 20 listopada 2008r. zakończyło obchody Dnia Narodowego Święta Niepodległości przez Klub SP7PKI.

Pan Czesław Gruszewski Zastępca Prezydenta Miasta Kielce w imieniu Pana Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce wręczył list gratulacyjny i podziękował za udział obchodach 90 rocznicy odzyskania niepodległości podkreślając że historia, pamięć o czynach i kultura Narodu to ludzie, przedmioty i miejsca. Ludzie odchodzą, zostaje po nich pamięć. Zostają miejsca, zostają przedmioty – kiedyś rekwizyty na scenie historii, a dziś: bezcenne pamiątki narodowej tradycji. To na nich opiera się nasz dom – Ojczyzna.

Żyją wśród nas bohaterowie wydarzeń czasów wojny i powojennych – żołnierze, partyzanci, powstańcy Warszawy, więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, więźniowie stalinowskich łagrów, sybiracy, ofiary politycznych represji.

W każdym polskim domu istnieje wiele drobnych, z pozoru niewiele znaczących przedmiotów – pożółkłe fotografie, dokumenty, ukryte na dnie szafy czy szuflady na drobiazgi. Na ich widok oczy babci czy dziadka nabierają blasku lub wypełniają się łzami wzruszenia.

To żyjący mają obowiązek piastować szańce narodowej pamięci i tradycji, być piastunką polskości i polszczyzny. To jest ciągle ta sama Polska. Pamięć o czynach ojców naszych jest najskuteczniejszym nauczycielem patriotyzmu.

RELACJA FOTOGRAFICZNA» CZYN, PIEŚŃ, PAMIĘĆ - TO JEDNO: TO POLSKA » 26.10.2008

W dzień Narodowego Święta Niepodległości oddajemy hołd wszystkim Polakom i żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą.

W tym dniu chylimy sztandary i oddajemy cześć Tym, dzięki, którym po 123 latach zaborów odrodziła się niepodległa Polska, a także wszystkim, którzy bronili odzyskanej niepodległości płacąc za to krwią i życiem. To dzięki tej ofierze krwi możliwe było odrodzenie Ojczyzny.

...
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
...

Do młodych Adam Asnyk


W dniach od 6 do 12 listopada 2008r. Stacja Klubowa SP7PKI pracować będzie pod znakiem SN90SN, prowadząc łączności na wszystkich pasmach amatorskich, emisjami cw, ssb, rtty i psk31 potwierdzane okolicznościową kartą QSL.

RELACJA FOTOGRAFICZNA | RELACJA VIDEO» CQ CQ CQ HF70PCL ZAPRASZA DO ŁĄCZNOŚCI » 28.09.2008

W dniu 2 października przypada 70 rocznica odsłonięcia Po¬mnika Czynu Legionowego i poświęcenia Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Pałacu Biskupim. W tym dniu w 1938 roku odsłonięto pomnik autorstwa Jana Raszki.

Komitet Budowy Pomnika powstał w 1937 roku, a przewodniczył mu ówczesny wojewoda kielecki, były legionista, Władysław Dziadosz. Jako miejsce ustawienia „Czwórki Legionowej” wybrano plac przed Domem Wycho¬wania Fizycznego i Przysposobie¬nia Wojskowego (dziś Wojewódzki Dom Kultury). – tam, gdzie maszerowali i maszerują corocznie uczestnicy Marszu Szlakiem Kadrówki.

„Czwórka Legionowa” - postaci czterech strzelców - to w zamyśle Jana Raszki symbol żołnierzy z czterech dzielnic Polski: poznańskiego, Króle¬stwa, Małopolski i Śląska.

Odsłonięcia dokonał Inspektor Armii Polskiej generał broni Kazimierz Sosnkowski (na fotografii), w uroczystości odsłonięcia udział wzieli m.in. Komendant Naczelny Związku Legionistów minister Juliusz Ulrych, płk Stefan Rowecki, Dowódca 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich ppłk dypl. Zygmunt Berling, oraz najwyższej rangi przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich z wojewodą kieleckim Władysławem Dziadoszem i prezydentem miasta Stefanem Artwińskim na czele. Uczestnikiem uroczystości była wdowa po Komendancie Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska.

Zburzo¬ny w czasie II wojny światowej, staraniem Społecznego Komitetu Odbudowy zawiązanego w roku 1988, dnia 11 sierpnia 1991 na placu przed Wojewódzkim Domem Kultury stanął odbudowany Pomnik Czynu Legionowego.

Stacja HF70PCL pracować będzie w terminie od 30.09.2008 r. do 05.10.2008 r. Karty via SP7PKI. Łączności potwierdzamy okolicznościową kartą QSL.

» SN30DPS - ZNAK OKOLICZNOŚCIOWY » 10.09.2008

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach istnieje od 30 lat, zamieszkiwało w nim 2520 osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Wśród obecnie mieszkających jest grupa młodych, którzy być może zachęcą się do krótkofalarstwa dzięki pracy stacji SN30DPS.W Domu działa teatr Studio Magellana, Klub Literacki, Dziennikarski, który wydaje gazetę ,,Nasz Dom”, Turystyczno-Fotograficzny, Pracownia Terapii Zajęciowej.Aby promować aktywność i twórczość w każdym wieku zaproszono krótkofalowców do uświetnienia obchodów 30-lecia Domu. Poczta Polska wyda kartę pocztową ze zdjęciem Domu i będzie używać od 22 września datownik okolicznościowy przez 4 tygodnie na Poczcie Głównej Kielce 1. Patronat nad obchodami rocznicowymi sprawuje Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielc. Centralne uroczystości odbędą się w dniu 22 września 2008r. w Kielcach.Stacja Klubowa SN30DPS pracować będzie w terminie od dn. 18-09-2008r. do dn. 23-09-2008r. Karty via SP7PKI. Serdecznie zapraszamy do nawiązania łączności ze stacją okolicznościową. Nawiązanie łączności potwierdzamy kartą QSL.

RELACJA FOTOGRAFICZNA | RELACJA VIDEO PRZYGOTOWANIA | RELACJA VIDEO PRACA» WE WRZEŚNIU SN10WS - 10 LAT WOJEWÓDZTWA śWIĘTOKRZYSKIEGO » 01.09.2008

W wyniku reformy administracyjnej 1 stycznia 1999 roku powstało jako jedno z szesnastu województw, województwo świętokrzyskie. Od tego wydarzenia mija 10 lat. Postanowiliśmy uczcić ten okrągły jubileusz obchodami, które zaplanowane są od 4 do 7 września tego roku. Chcemy w ten sposób utrwalać tożsamość województwa i pokazywać przywiązanie mieszkańców do ziemi świętokrzyskiej. Nieprzypadkowo hasło wybrane na 10-lecie kończy się słowami SPOTKAJMY SIĘ. Niesie ono przesłanie że nie jesteśmy sobie obcy - spotkamy się we wrześniu jak rodzina, przyjaciele, znajomi. Jest mi niezwykle miło poinformować, że współorganizatorami obchodów 10-lecia województwa świętokrzyskiego są: pani Wojewoda Bożentyna Pałka - Koruba i Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, a także regionalne media: Echo Dnia, Gazeta Wyborcza Kielce, TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Radio Plus, Radio Fama i Radio Planeta.

» W LIPCU SN0MTB » 28.06.2008

W dniach 25-07-2008 do 27-07-2008 w Kielcach odbędą się Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim. Organizatorem Mistrzostw MTB Cross Country jest Trener Młodzieżowej Kadry Narodowej Zbigniew Piątek. Zbigniew Piątek (ur. 1 maja 1966 r. w Kielcach) jeden z najbardziej utytułowanych polskich kolarzy szosowych. Zwycięzca Tour de Pologne w wieku 21 lat. Ponadto zwyciężał w wyścigach: Klasyk Pomorski, Szlakiem Grodów Piastowskich, Małopolski Wyścig Górski, Ytong Bohemia Tour. Mistrz Polski w jeździe drużynowej i w jeździe parami, zwycięzca Górskich MP, Pucharu Polski, Reprezentował Polskę na Olimpiadach w Barcelonie i Sydney. Karierę rozpoczął w Kieleckiej Koronie i stąd wyruszył na podbój kolarskiej Europy: Legia (1988-89), Korona Kielce (1990-91), Mavic Gitane (19 92-93), Collstrop (1994-95), PEKAES (1996-98), Mróz (1999), Mat Ceresit CCC (2000), Mróz (2001-02) Action nVidia Mróz (2003), Chocolate Jacques (2004), Intel-Action (2005).W 2005 r. zakończył karierę zawodniczą i został dyrektorem sportowym w grupie Intel - Action. Następnie objął stanowisko trenera młodzieżowej kadry Polski. Jest również członkiem zarządu PZKol.

W organizację mistrzostw, w porozumieniu z trenerem kadry na spotkaniu w klubie SP7PKI, włączą się członkowie Klubu.

W dniach od 22-07-2008 do 27-07-2008 klub SP7PKI pracować będzie z pod znaku SN0MTB, prowadząc łączności radiowe na wszystkich pasmach KF - potwierdzając je kartą okolicznościową.Trasa wyścigu ze startem i metą znajdować się będzie na terenie Parku krajobrazowego „Grabina” w Kielcach. Tam też przewidziano festyn sportowy, występy zespołów regionalnych, konkursy i zabawy od chwili rozpoczęcia zawodów, aż do zakończenia.

W dniu 27 lipca przewidziana jest praca stacji SN0MTB z parku ,,Grabina” zapraszamy wszystkich krótkofalowców wraz z rodzinami.

Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim MTB Cross Country, to wielce prestiżowa impreza. Mistrzostwa są rozgrywane corocznie o miano najlepszego kolarza w Polsce. Zdobywca złotego medalu przez cały rok jest uprzywilejowany. Nosząc biało-czerwoną koszulkę z orłem na piersi, co wyróżnia go spośród setek zawodników. Tegoroczne mistrzostwa są szczególnie ważne, bo poprzedzają Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Po tych zawodach reprezentacja Polski wyselekcjonowana przez trenera kadry Andrzeja Piątka udaje się bezpośrednio do Chin.

W zawodach startują najlepsi kolarze Polski, choćby takie znakomitości jak dwukrotna wicemistrzyni świata Maja Włoszczowska, wicemistrzyni świata Anna Szafraniec, tegoroczna brązowa medalistka mistrzostw świata w kategorii młodzieżowej ( do 23 lat) Aleksandra Dawidowicz. Wśród mężczyzn Marek Galiński dwukrotny olimpijczyk, oraz Marcin Karczyński Mistrz świata w drużynie i Dariusz Batek Wicemistrz świata w drużynie. Patronat honorowy nad Mistrzostwami Polski objął Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski. W komitecie honorowym jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Starosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus.

RELACJA FOTOGRAFICZNA | RELACJA FOTOGRAFICZNA» PIKNIK U MICHAŁA » 14.06.2008

W dniu 14.06.2008 grupa krótkofalowców z klubu SP7PKI wybrała się na piknik u Michała SQ7NSN, który odbył się na górze Miedzianka. Kilka słów na temat miejsca pobytu. Rezerwat obejmuje masyw Miedzianki (354 m n.p.m.), położony na północny zachód od Chęcin, zbudowany głównie z wapieni środkowego dewonu, z elementami skał górnego dewonu, karbonu, permu i triasu. Skały te zawierają bogate rudy miedzi (ok. 50%) oraz w mniejszej ilości związki baru, ołowiu, antymonu, bizmutu, srebra, arsenu, cynku i żelaza. Występują tu niespotykane gdzie indziej minerały miedzi tj. miedziankit, staszycyt, lubeckit (dwie ostatnie nazwy upamiętniają nazwiska Staszica i Druckiego-Lubeckiego). Dowodów na występowanie związków miedzi w skałach nie trzeba szukać głęboko. W wielu miejscach powierzchnie niektórych skał zabarwione są przez związki miedzi na niebiesko (azuryt) lub zielono (malachit). Rys historyczny - rudy miedzi odkryto tu i wydobywano prawdopodobnie już od XIV w. (a być może jeszcze w starożytności). Najstarszy dokument pisany potwierdzający wydobywanie miedzi pochodzi z 1478 r. i dotyczy pozwolenia uzyskanego od Kazimierza Jagiellończyka przez mieszczanina i żupnika chęcińskiego Jana Karasia na założenie w pobliskiej wsi Polichno huty miedzi (przerabiającej miedź z Miedzianki). Rozkwit górnictwa i hutnictwa nastąpił w XVI i w 1. poł. XVII w. Po upadku, próby eksploatacji podejmowali Austriacy (po III rozbiorze w latach 1795-1809), Stanisław Staszic i Ksawery Drucki-Lubecki. Od 1902-1919 r. pozyskiwaniem miedzi zajęli się bracia Stanisław i Bolesław Łaszczyńscy, którzy prawdopodobnie jako pierwsi na świecie, wykorzystali do tego metodę elektrolizy. Eksploatację rudy prowadzono jeszcze po II wojnie światowej, w latach 1949-1954. Wyeksploatowanie złoża oraz odkrycie rud miedzi na Dolnym Śląsk spowodowało ostateczne zamknięcie kopalni.

Uczestnikami wyprawy byli : SQ7BCE, SP7UDB, SP8SIW, SQ7RL, SQ7RN, SQ7NSN, SQ7LQD, SQ7LQQ, SQ7LQO, SP7LFT, SP7VUQ. Podczas łączności użyto Yaesu FT-450 oraz na pasmo 2m ICOM 706 MK2G, anteny dipol 2X19,5 m, antena na pasmo 2m to yaga ? . Podczas całego dnia przeprowadzono około 186 QSO w pasmie 80m oraz 10 QSO w pasmie 2m. Przepiękne widoki i cudowna pogoda sprawiły, że czas minął bardzo szybko. SQ7NSN dziekuje gorąco wszystki za obecność i ma nadzieje, że piknik u Michała wpisze się na stałe w kalendarz imprez klubu SP7PKI ?

FORUM Z MATERIAŁEM VIDEO» WYPRAWA DO GMINY WŁOSZCZOWA » 07.06.2008

07-06-2008 członkowie klubu SP7PKI pracowali z terenowego QTH aktywując gminę Włoszczowa o oznaczeniu PGA WS06.

Praca stacji SP7PKI/7 zlokalizowana była na terenie ZPUE – Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych. Z okazji 20-tej rocznicy istnienia firmy zostaliśmy zaproszeni na festyn. Zaproszenie zorganizował kol. Rafał SQ7MHR pracownik tutejszego zakładu. Przeprowadziliśmy 46 łączności na SSB w paśmie 80m.

Podziękowaniem za naszą pracę była możliwość zwiedzenia zakładu i zapoznanie się z technologią produkcji urządzeń elektrycznych jak również wspaniały poczęstunek – Grochówka, szaszłyki, kaszaneczka i kiełbaska z grila, no i do tego wszystkiego złociste zimne pieniste.

Za przyjęcie i poczęstunek dziękują koledzy: Mariusz SP7LI, Zdzisław SQ7RN, Ryszard SQ7RL.

RELACJA FOTOGRAFICZNA» WYPRAWA DO GMINY DALESZYCE - MARZYSZ » 24.05.2008

Ta wieś, świętokrzyska wieś to mojej duszy cząstka. Dzień wiosenny, wszystko na świecie jaśnieje, kwitnie, pachnie, śpiewa. Ciepło i radość leje się z nieba, radość i upojenie tryska znad pól porosłych zielonym zbożem, radość i złota swoboda śpiewa chórem ptaków i owadów nad wsią w ciepłym powietrzu w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew.

W takiej oto scenerii i atmosferze przyszło nam spędzić popołudnie dnia 24 maja 2008r. na działce u Krystiana SQ7LQQ w następującym składzie: Marcin SQ7BCE, Darek SQ7LQD, Piotr SQ7LQP, Janek SQ7LQJ, Łukasz SP7FXL.

W ramach programu PGA praca z Marzysza, gmina Daleszyce KI05 zaowocowała prócz trwającego szumu przyrody i tęsknot, nawiązaniem 80 QSO z gminy w której nie pracuje na stałe stacja amatorska. Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać swoje marzenia. I starają sie robić to jak najlepiej.

RELACJA FOTOGRAFICZNA» WYPRAWA NA DWÓR OBRONNY W CHEŁMCACH SKI07 » 17.05.2008

Sobota, 17 maja, Anno Domini 2008, w dniu imienin Brunona i Paschalisa operatorzy Klubu SP7PKI, Paweł SP7LFT, Michał SQ7NSN i Janek SQ7LQJ udają się na wyprawę zamkową tym razem do Chełmiec, aby na znak Kasztelana Marka SQ5GLB na terenie Rzeczypospolitej ucztę zamkową rozpocząć, aby brać krótkofalarska żądną sięgnięcia sławy zdobycia kolejnej klasy dyplomu zadowolić. Prócz pracy na falach eteru i sobie ucztę duchową sprawić, posłuchać ruin, oczy nacieszyć bujną majową roślinnością i...

Czy był to dwór wielkopański, jeden z tych starych, szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe? Jak działo się tu, aby o tym wiedzieć, trzeba by może dowiadywać się z kronik? Mimo woli wspomnieć tu trzeba o tych, co żyli w tym domu, o tej rzece czasu, która nad tym miejscem przepłynęła, to cicha, to szumna, lecz nieubłaganie unosząca z sobą ludzkie rozkosze i rozpacze, grzechy i prochy.

Dwór Jana Stanisława Tarły z XVII w., to jedna z najstarszych tego typu budowli obronnych w Górach Świętokrzyskich. Niewykluczone, że pełnił rolę zboru ariańskiego, zwany przez miejscowych "Kamienicą".

Wymierne efekty uczty krótkofalarskiej to 73 QSO przed zawodami i 80 QSO w zawodach, niespodzianką sprawiła nam matka natura fundując burzę, tym samym, nie pozwoliła nam na ciągłą pracę i przyspieszając QRT, ale dzięki tej pracy nie pozostaliśmy w niewoli wielkiego tyrana, który się nazywa próżność.

Aktywność gminna została potwierdzona certyfikatami: CERTYFIKAT 1 | CERTYFIKAT 2 | CERTYFIKAT 3

RELACJA FOTOGRAFICZNA» EGZAMIN KRÓTKOFALARSKI » 30.03.2008

W atualnej formie testu wyboru egzamin jest bardzo prosty. Test składa sie z 20 pytań należy odpowiedzieć poprawnie na 11. Proszę jednak o poważne potraktowanie tego egzaminu i zapoznanie się z wymaganiami. Osoby które liczą na "farta" niestety mogą się mocno rozczarować. Wymagana wiedza jest minimalna i poświęcenie kilku godzin na naukę gwarantuje pozytywne zdanie egzaminu.

Ostatnia sesja egzaminiacyjna w Kielcach odbyła się 29 marca 2008 r. Do egzaminu przystąpiło 44 osoby z czego 40 pozytywnie zaliczyło egzamin czyli ponad 90 %

FORUM Z MATERIAŁEM VIDEO» WYMIANA PRZEMIENNIKA SR7V » 26.03.2008

W dniu 26 marca dokonano wymiany przemiennika na nowy otrzymany od Wojewody Świętokrzyskiego. Link do relacji video znajduje się pod tym tekstem.

Jeszcze w woli przypomnienia i uściślenia ... Całej zabawy z nowym przemiennikiem nie było by gdyby nie zaangażowanie kolegów Mariusza SP7LI (ex SP7HTD) oraz Janka SQ7LQJ. To dzięki ciężkiej pracy i wydeptaniu kilometrów między urzędniczymi pokojami zawdzięczamy fakt przekazania przez Wojewodę Świętokrzyskiego przemiennika wraz z duplekserami dla Klubu SP7PKI. Przypominam iż nasz przemiennik docelowo zostanie wyposażony w baterię akumulatorów aby w przypadkach kryzysowych mógł nieść pomoc wszystkim mieszkańcom regionu.

Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI

FORUM Z MATERIAŁEM VIDEO» WIZYTA W KLUBIE PREZYDENTA CZESŁAWA GRUSZEWSKIEGO ORAZ ARKADIUSZA LATOSA » 03.01.2008

Płaskorzeźbę przedstawiającą motyw z legendy o założeniu Kielc przekazał dziś zastępca prezydenta Czesław Gruszewski przedstawicielom Świętokrzyskiego Klubu Krótkofalowców SP7PKI z okazji 50-lecia działalności. Autorem odlanej z brązu płaskorzeźby jest Arkadiusz Latos. Podarunek z okazji jubileuszu w imieniu krótkofalowców świętokrzyskich odebrał prezes ŚKK SP7PKI Ryszard Laskowski.

Członkowie klubu SP7PKI przekazali ten dar na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na którą serdecznie zapraszamy w dniu 13 stycznia 2007r. w Kieleckim Centrum Kultury.

RELACJA FOTOGRAFICZNA