» ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W KLUBIE SP7PKI » 15.12.2006

W dniu dzisiejszym w klubie SP7PKI odbyło się spotkanie świąteczne w którym wzięli udział członkowie SP7PKI i gościnnie klubowicze SP7POS z Ostrowca. Na spotkaniu łącznie pojawiło się ponad 50 osób. Mamy nadzieje, iż spotkania takie będą odbywać się co roku w tak miłej atmosferze i przy coraz większej frekwencji. Wszystkim krótkofalowcom i sympatykom życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2007.

RELACJA FOTOGRAFICZNA» WIZYTA KLUBU SP7PKI I SP7POS W ZESPOLE SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH » 09.12.2006

9 grudnia w Zespole Szkół Informatycznych przy ul.Hauke Bosaka w Kielcach na zaproszenie dyrekcji szkoły odbyły się pokazy łączności krótkofalarskiej wszystkimi rodzajami emisji na wszystkich "pracujących" pasmach. W pokazie uczestniczyły Klub SP7PKI oraz Klub SP7POS z Ostrowca Świętokrzyskiego pod kierownictwem Pawła SP7SP. Zainteresowanie pokazem wśród młodzieży szkoły było ogromne, z czego jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Prezentację odwiedził również V-ice Prezydent Kielc Pan Czesław Gruszewski. Szczególne podziękowania dla kolegi Tomka SQ7FGV nauczyciela ZSI, który zorganizował całą imprezę. Wszystkie osoby które nawiązały łączność otrzymają okolicznościową QSL'kę.

RELACJA FOTOGRAFICZNA » NOTATKA PRASOWA ECHO DNIA NR 287(9228) Z 11.12.2006 STRONA 8» WIZYTA WARSZAWSKIEJ GRUPY ZAMKOWEJ W KIELACH I KLUBIE SP7PKI » 21.10.2006

W ostatni słoneczny weekend pojawiła sie w Kiecach grupa zdobywców zamków z Warszawy. Przy tej okazji miało miejsce miłe spotkanie oraz wspólna praca z Zamku Biskupów Krakowskich. Goście odwiedzili również siedzibę klubu SP7PKI w Kieleckim Domu Kultiry. Dziekujemy za mile spędzony czas. W pracy stacji brali udzuał: SP5GLB Marek, SQ5LMT Monika, SP5LMT Grzegorz, SP5JCY Tomek, SQ5DGB Marek, SP5FLP Piotr, SP7DQR Marek i oczywiście członkowie klubu SP7PKI.

RELACJA FOTOGRAFICZNA» III WYPRAWA ZAMKOWA NA ZAMEK KRÓLEWSKI W CHĘCINACH » 23.09.2006

W dniu 23.09.2003 Klub SP7PKI zorganizował III wyprawę zamkową. Tym razem obiektem z którego była prowadzona praca na KF i UKF był pobliski Zamek Królewski w Chęcinach. Zamek oddalony jest o kilka kilometrów od Kielc (oznaczenie SKI 002). Pogoda i frekwencja dopisała w 100 %. Nawiązano kilkaset łączności ze stacjami krajowymi i zagranicznymi. Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i zapraszamy na kolejne wyprawy.

RELACJA FOTOGRAFICZNA

» STACJA OKOLICZNOŚCIOWA 3Z0MSPO » 04.09.2006

W dniach 4-7 września 2006 Świętokrzyski Klub Krótkofalowców SP7PKI organizuje pracę ze stacji terenowej na XIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO. Dzięki uprzejmości Targów Kielce stacja okolicznościowa 3Z0MSPO będzie miała zaszczyt i przyjemność pracy z terenu Targów podczas największej w kraju imprezie tego typu. Zapraszamy wszystkich chętnych do nawiązywania łączności oraz do pomocy przy pracy radiostacji klubowej. Impreza Targowa odbywać się będzie pod patronatem honorowym Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Planowana jest praca we wszystkich emisjach i na wszystkich pasmach (zależności od możliwości antenowych i propagacyjnych).

Na Targach prezentowany będzie: Sprzęt pancerny; Uzbrojenie klasyczne, Sprzęt rakietowy i materiały wybuchowe; Sprzęt i materiały wojsk chemicznych; Uzbrojenie i sprzęt lotniczy i obrony powietrznej; Uzbrojenie i sprzęt Marynarki Wojennej; Sprzęt specjalistyczny Policji; Sprzęt specjalistyczny Straży Granicznej; Sprzęt gaśniczy i ratowniczy; Sprzęt transportowy (kołowy, gąsienicowy i pływający), w tym do celów specjalnych; Sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny; Łączność i informatyka; Urządzenia metrologiczne; Urządzenia i sprzęt infrastruktury obronnej; Sprzęt inżynieryjny; Artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania posiłków oraz przechowywania i transportu żywności; Przedmioty mundurowe; Materiały pędne oraz ciecze eksploatacyjne oraz ich dystrybucja i przechowywanie; Sprzęt i materiały medyczne, Indywidualne środki opatrunkowe; Podzespoły, Sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób.

RELACJA FOTOGRAFICZNA» I PIKNIK KLUBOWY SP7PKI » 25.08.2006

Zarząd Klubu SP7PKI serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków na I Piknik Klubowy który się odbędzie 25-27.08.2006r. w Słupcu gmina Łubnice. Dojazd z Kielc: kierunek Tarnów (przez Chmielnik, Busko, Stopnicę), w m. Słupia skręcić w lewo na kierunek Sandomierz, w m. Łubnice skręcić w prawo na Słupiec (przez Orzelec, Zofiówkę, Gace Słupieckie), w Gacach Słupieckich kierunek w lewo na m.Słupiec. Na drodze w Słupcu będzie umieszczony drogowskaz na błonia gdzie można rozbić namiot. Zakwaterowanie we własnym namiocie, podstawowe jedzenie we własnym zakresie. Będą przygotowane własne wyroby z wieprzowiny i coś jeszcze. Składka około 15zł płatne na miejscu. Planowana praca z zabytkowego młyna na Słupcu (powstał w 1867r.) stacji SN0DK na KF i UKF.

RELACJA FOTOGRAFICZNA» MŁODZIEŻ W KLUBIE » 17.08.2006

W dniu dzisiejszym miłą niespodzianka była wizyta kieleckiej młodzieży spędzającej wakacje w mieście w klubie SP7PKI. Po omówieniu zasad pracy na pasmach i prezentacji sprzętu nawiązane zostały pierwsze łączności pod znakiem klubowym..

RELACJA FOTOGRAFICZNA» II WYPRAWA ZAMKOWA » PAŁAC BISKUPÓW KIELCE » 19.08.2006

Dnia 19 sierpnia 2006 Świętokrzyski Klub Krótkofalowców SP7PKI zaprasza wszystkich radioamatorów do udziału w pracy stacji z zamku nr SIC01 usytuowanego w Kielcach (lok. KO00HV) - praca ze znaku SN0DK/7 na KF i UKF planowana od godziny 14:00 - 23:00 zapraszamy wszystkich do łączności.

Kilka słów o zamku: Pałac Biskupów Krakowskich powstał w latach 1637-1641 z inicjatywy biskupa Jakuba Zadzik. Zbudowano go w miejscu wcześniejszego dworu, jako rezydencję z elementami obronnymi. W czasie Potopu Szwedzkiego całe miasto zostało spalone, natomiast jedynymi ocalałymi budowlami były pałac i kościół na wzgórzu Karczówka. W następnych latach kolejni biskupowie rozbudowywali pałac, by stracić go na rzecz zaborcy w 1789 r. W 1816 r. Stanisław Staszic zaadaptował północne skrzydło pałacu na Szkołę Akademiczno-Górniczą. W kolejnych latach pałac pełnił rolę sztabu legionowego Józefa Piłsudskiego, biura werbunkowego, drukarni, poczty, biura przepustek i siedziby redakcji lokalnego dziennika. Od 1971 r. do dziś pałac jest siedzibą Muzeum Narodowego.

RELACJA FOTOGRAFICZNA» I WYPRAWA ZAMKOWA - PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE » 2006.07.02

Dnia 8 lipca 2006 Świętokrzyski Klub Krótkofalowców SP7PKI zaprasza wszystkich radioamatorów do udziału w pracy stacji polowej z zamku (nr SKI05) usytuowanego w Gminie Piekoszów a dokładniej w Podzamczu Piekoszowskim (lok. KO00FV) - praca ze znaku SN0DK. Planowany czas wyjazdu około godziny 14:00 w sobotę z pod siedziby Klubu SP7PKI - Kielce ul. Sciegiennego 2 - budynek Wojewódzkiego Domu Kultury. Praca na KF i UKF planowana od godziny 17:00 - zapraszamy wszystkich do łączności. Karty QSL sponsoruje wójt Gminy Piekoszów Tadeusz Krzysztof Dąbrowa za co serdecznie dziękujemy.

Dodatkowych informacji udziela Prezes Klubu Ryszard SQ7RL e-mail:sp7pki@gmail.com.

Kilka słów o zamku: Budowę umocnionej rezydencji magnackiej, stanowiącej niemalże kopię kieleckiego pałacu biskupiego, przypisuje się powszechnie osobie wojewody sandomierskiego i lubelskiego Jana Aleksandra Tarły. Ten małopolski arystokrata, mecenas sztuki, literat i dyplomata ożenił się w roku 1653 z księżniczką Anną Czartoryską i być może powstanie nowej siedziby związane było z planowanym (powtórnym) małżeństwem i potrzebą godnego przyjęcia świeżej małżonki. Nieco inną przyczynę budowy pałacu podaje taka oto anegdota. Na imprezie zorganizowanej przez biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika w jego kieleckiej rezydencji dumny ze swej siedziby gospodarz pogardliwie odmówił przyjęcia zaproszenia wojewody, dodając z wrodzoną sobie skromnością: Po chałupach nie jeżdżę. Urażony Tarło zripostował: Zapraszam zatem ekscelencję do siebie do Piekoszowa za dwa lata, do takiego samego pałacu, jaki ekscelencja tu posiadasz. Dwa lata później stanął w Piekoszowie obiekt, zbudowany przez tego samego jakoby architekta, ściśle według kieleckich wymiarów.

Kilka dodatkowych informacji o zamku i jego lokalizacji znajdziesz na tej stronie oraz tu + wyprawy zamkowe.

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie, udostępnienie własnego sprzętu oraz ciężką prace na pasmach jak i podczas instalacji stacji terenowej. Szczególne podziękowania należą się Jankowi SQ7LQJ za mobilizację całej grupy do działań wyjazdowych oraz za ogromną pomoc organizacyjną i logistyczną.

RELACJA FOTOGRAFICZNA + TAPETA NA PULPIT 1024x768» PRACA STACJI OKOLICZNOŚCIOWEJ SN0DK » 2006.06.23

Praca z ulicy Sienkiewicza w czasie obchodzów Dni Kielc - SN0DK

Historia ulicy Sienkiewicza:

Zalążek ulicy Sienkiewicza zaczął się tworzyć pod koniec XVII wieku. Kielce liczyły wtedy około 1500 mieszkańców stałych. W 1789 roku w mieście było zaledwie 6 budynków murowanych - 4 z nich znajdowały się w Rynku, a dwa przy ulicy Małej. Miasto liczyło wówczas 252 domy. Przyszła ulica Sienkiewicza przebiegała między "miastem biskupim" a posiadłościami mieszczan. Nie wykonano na niej żadnej nawierzchni, błoto było więc zjawiskiem codziennym. Droga zarówno w kierunku wschodnim ginęła w polach, natomiast w kierunku zachodnim wiodła do bagnistych brzegów rzeki Silnicy i otaczających ją stawów.

W 1821 roku Marian Potocki, geometra przysięgły Królestwa Polskiego, wykonał plan przestrzenny zagospodarowania Kielc. Plan ten uwzględniał w swoich założeniach koncepcyjnych przewodnią rolę Kielc jako ośrodka administracyjno-usługowo-oświatowego. Starano się bez radykalnej przebudowy śródmieścia unowocześnić miasto przez rozbudowę obszaru osiedleńczego, regulację już istniejących ulic i budowę nowych. W tym planie ulica Sienkiewicza (wtedy Konstantego) miała początek przy placu Leonarda, drugi zaś koniec prowadził donikąd. Nie kończył się na projektowanym placu przy zbiegu ulic Leśnej i Kapitulnej, lecz przechodził do Silnicy i dalej na zachód. Prawdopodobnie w przyszłości ulica miała połączyć miasto z ewentualnym ośrodkiem górnictwa i hutnictwa kruszcowego (Czarnów, Szczukowskie Górki, Karczówka).

Obecna ulica Sienkiewicza została nazwana w 1823 roku z inicjatywy Potockiego imieniem Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza, dowódcy armii Królestwa Polskiego. Był on najważniejszą osobą w Królestwie Polskim, a w gruncie rzeczy (po śmierci gen. Józefa Zajączka) carskim namiestnikiem. Ulica Konstantego została wybrukowana bo prowadziła do państwowych urzędów (hipoteki, poczty, później szkoły), jak też dlatego aby szybciej i łatwiej można było przewozić wodę potrzebną w razie pożarów; kończyła się u zbiegu ulic Leśnej i Kapitulnej.

W tamtych czasach nie było jeszcze mostu na Silnicy. Aby przejść na drugą stronę przechodzono przez rzekę w bród. Po wybuchu powstania listopadowego ulicę Księcia Konstantego zaczęto umownie nazywać od znajdującego się przy niej budynku poczty - Pocztową. Szybko stała się ona reprezentacyjną ulica miasta. W 1840 roku powstał tu okazały dom ze stajniami, zajazdem i salą teatralną. Znajdowała się przy niej hipoteka, poczta a potem także szkoła. W 1877 roku przemysłowiec Ludwik Stumpf rozpoczął budowę teatru zwanego potem teatrem Ludwika (dziś Teatr im. Stefana Żeromskiego). Na przedstawienia teatralne zjeżdżała się okoliczna szlachta, przychodzili mieszczanie, młodzież i oficerowie rosyjskich pułków stacjonujących w mieście.

5 lipca 1881 roku została zatwierdzona koncesja na budowę drogi żelaznej Iwanogrodzko-Dąbrowskiej, łączącej Dęblin z Zagłębiem Dąbrowskim. Rozpoczęto budowę kolei, a wraz z nią dworca kolejowego. Pierwszy parowóz wjechał do Kielc 21 grudnia 1883 roku. Budowę budynku dworca ukończono jednak dopiero w 1885 roku. Stanął w szczerym polu, na linii ulicy Sienkiewicza. Budowla ta przetrwała aż do lat sześćdziesiątych XX wieku. Początkowo na Silnicy wybudowano mostek i tę część ulicy nazwano Ruską. Potocznie nową cześć ulicy nazywano Kolejową. Dzięki tej inwestycji pomiędzy miastem a dworcem powstała duża przestrzeń budowlana. Rozbudowa ulicy wiązała się z przemianami społecznymi.

Z wytyczeniem dalszej części dzisiejszej ulicy Sienkiewicza wiązał się duży napływ Żydów do Kielc. Zaczęli oni inwestować w działki budowlane. Między ulicą Czystą (Paderewskiego) a Żelazną, po stronie południowej znajdował się obszar ziemi niezabudowanej. Były tam pola uprawne na których sadzono ziemniaki i siano zboże. Od ulicy Sienkiewicza teren odgrodzony był parkanem.

W maju 1915 roku kiedy Rosjanie opuścili miasto a zajęły je wojska pruskie, potoczne nazwy Kolejowa i Pocztowa stały się formą urzędową. Jesienią tego roku Kielce znalazły się w utworzonej austro-węgierskiej strefie okupacyjnej, ulica Kolejowa uzyskała początkowo miano ulicy gen. Józefa Dankla, a następnie cała arteria od placu Leonarda do placu przed dworcem kolejowych otrzymała na cześć cesarza Austro-Węgier nazwę ulicy Franciszka Józefa. Od 1919 roku była to już ulica Henryka Sienkiewicza.

RELACJA FOTOGRAFICZNA