» Piknik u Michała 2016 czyli spotkanie krótkofalowców regionu świętokrzyskiego 09.2016

Tradycją z lat ubiegłych, tak i w tym roku 3 i 4 września nasz kolega Michał SQ7NSN zaprosił wszystkich krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa na piknik. Pogoda oraz goście dopisali a sprzęt nie zawiódł. Tegoroczna edycja odbyła się na Górze Sosnówka znajdującej się w paśmie Chęcińskim lub Grzbiecie Chęcińskim – pasmo Gór Świętokrzyskich rozciągające się od okolic miejscowości Zajączków na północnym zachodzie po Chęciny na wschodzie. Dokładnie to góra znajduje się na południowy zachód od miasta Kielce. Wzgórze zbudowane jest ze skał wapiennych i dolomitów dewońskich, w większej części bezleśne. Występują tutaj zjawiska krasowe. Termin spotkania zbiegł się - nieprzypadkowo zresztą - z terminem zawodów Międzynarodowej Unii Krótkofalarskiej IARU VHF-Maraton. Cały czas czuć i widać było, że jest to piknik radiowo–rodzinny. Do późnych godzin nocnych panowała przyjazna, gorąca i serdeczna atmosfera.

Te spotkania, te rozmowy nierzadko kolegów znających się tylko z radia, a nigdy nie widzących się osobiście to jest chyba wartość trudna do przecenienia. Posileni wspaniałym bigosem przywiezionym przez Michała SQ7NSN, przystąpiliśmy do walki w zawodach. Nieoceniony w takich sytuacjach Andrzej SP7ASZ wspomagany najwytrwalej ale i między innymi przez Arka SQ7FPH, a okresowo dokarmiany także przez innych kolegów łowił odległe kwadraty QTH-lokatora i "trzaskał" DX-y jeden za drugim. Oprócz wielkiego kociołka pysznego bigosu cały czas pracowały grille zapewniając biesiadnikom "zasilanie". Oczywiście najbardziej chodziło o dobrą zabawę i w tym duchu do późnych godzin nocnych trwało całe spotkanie. Śmiało mogę powiedzieć, że kto nie był niech żałuje, a tylko zwolnienie lekarskie może być usprawiedliwieniem nieobecności. Żadna fotorelacja nie odda ducha i atmosfery jaka tam panowała. Rejon południowy Województwa Świętokrzyskiego reprezentowany był przeze mnie SQ7FSO i drugiego Krzyśka SQ9TBU.

Do miłego, za rok! Pozdrawiam, Krzysiek SQ7FSO.

... dziękuję ze swojej strony wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania, a w szczególności Ryszardowi SQ7RL za przepyszną grochówkę i miłą niespodziankę z dedykacją. Do zobaczenia SQ7NSN

RELACJA FOTOGRAFICZNA


» REZERWAT OWCZARY SPFF – 0599 BUSKO ZDRÓJ 06.2016

Kilka słów tytułem wstępu. Rezerwat położony jest on na terenie gminy Busko-Zdrój. Jest to rezerwat typu florystycznego (słonoroślowego) o powierzchni 0,62 ha. Utworzony został w 1959r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych źródeł solankowych wraz z występującą w pobliżu florą i fauną halofitową.

Rezerwat jest położony wśród uprawnych pól, w niewielkim obniżeniu terenu, ograniczonym od południowego – wschodu i północnego – zachodu stromymi zboczami skałek gipsowych. Rozległa kotlinka z niewielkim, swobodnie rozlewającym się po niej ciekiem wodnym, zasilanym przez słone siarczano – chlorkowe źródło zajmuje centralną część rezerwatu. Specyfika tego terenu jest związana z występowaniem słonego bagna. To ona zadecydowała o rozwoju charakterystycznej dla tego rodzaju siedliska roślinności słonolubnej. W najwilgotniejszych miejscach rosną: łoboda oszczepowata, mannica odstająca, sitowiec nadmorski i muchotrzew solniskowy. Suchsze miejsca, które są oddalone od cieku porastają: koniczyna rozdęta, nostrzyk ząbkowany, turzyca odległokłosowa oraz komonica skrzydlastostrąkowa. Mimo znacznej degradacji szaty roślinnej rezerwatu (w wyniku źle przeprowadzonej melioracji i zaczopowaniem jednego z dwóch słonych źródeł) nadal skupia on najbogatszą na terenie Niecki Nidziańskiej florę halofilną i pozostaje jedynym tego typu obiektem na tym terenie. Bardzo interesujący chrząszcz związany z solniskiem reprezentuje faunę rezerwatu, mając tu swe jedyne stanowisko w Polsce.

Jednym z projektów wspierających ochronę przyrody w Polsce jest program dyplomowy Polskiego Klubu Flora & Fauna (SP-CFF) realizowany przy współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem World Wide Flora Fauna (WWFF). Adresowany jest do krótkofalowców wrażliwych na piękno otaczającego świata, którym bliska jest przyszłość naszej Zielonej Planety. Ma na celu popularyzację idei ochrony przyrody oraz zachęcenie SP-HAMs do organizowania ekspedycji do prawnie chronionych obszarów. Członkowie OT-03 są wrażliwi na piękno naszej przyrody, w związku z powyższym postanowili zebrać ekipę wspólnie z kolegami z Buska i zorganizować wyprawę do Rezerwatu Owczary. Po kilku telefonach, maili ustaliliśmy wspólnie, że najlepszą datą będzie 18 czerwca. Każdy z nas otwierając oko w tym dniu, był przekonany o tym, że będzie to wspaniale zapowiadający się dzień. Przed wyjazdem do Buska Marian SP7HDA oraz Krzysztof SQ7FSO zrobili rekonesans miejsca, w którym mieliśmy wylądować. Spakowany sprzęt ustalone miejsce ruszamy....... Całą ekipą umówiliśmy się na miejscowym Orleanie, co by się nie pogubić i kilka minut po dziewiątej konwój ruszył w kierunku Parku zahaczając o domostwo Artura SQ7KXA, który nie mógł z nami pojechać, a bardzo chciał nas zobaczyć.

Chłopisko z językiem na wierzchu latało od samochodu do samochodu, aby każdemu grabulę uściskać. W podzięce, że go nie ominęliśmy wręczył nam małe, co nieco ku uciesze Sierżanta. Dalej, dalej czas ucieka, krzyknął prezes SP7CVW wyglądając leniwie przez szyberdach. Kilka minut przed dziesiątą przystąpiliśmy do rozstawiania namiotu oraz sprzętu. SP7PKI/7 tu SP7PKI/7 Rezerwat Owczary Spff 0599 poleciało w eter z ust SP7ASZ, który nie do końca był zadowolony z poprawności działania anteny. Po kilku chwilach testów antenowych przystąpiliśmy do aktywacji, każdy z nas miał okazję do zrobienie kilku QSO. Zrobiliśmy ponad 160 łączności rozmawialiśmy z krótkofalowcami z siedemnastu krajów, najdalej informacja o Busku poleciała do Hiszpani. Pogoda piękna, urokliwe miejsce wypełnione dokoła rodziną radiową, tą starszą i tą, która być może w przyszłości nas zastąpi. Każdy miał, co robić, część nadawała, część konsumowała reszta zatapiała maślane oczęta w przepięknym krajobrazie. Relaks, łono natury, śpiew ptaków, radio - cóż nam więcej do szczęścia potrzeba. Serdeczne podziękowania dla kolegów z Buska Zdroju za przygotowanie i organizację przede wszystkim za gościnę nie tylko Buskowianką.

SQ7NSN MIKE

RELACJA FOTOGRAFICZNA